Skolinspektionens skolenkät

Elevenkäten

Logga in med hjälp av uppgifterna på ditt kodkort som du fått från skolan.

Kortet är ditt eget och koden går bara att använda en gång. Dina klasskamrater ska ha fått var sin unika kod.

Vårdnadshavare/föräldrar har inget användarnamn och svarar på enkäten via en egen sida med hjälp av sin kod.