Skolenkäten är möjlig att besvara mellan den 18 januari och den 1 mars