Skolenkäten är möjlig att besvara mellan den 4 och 29 november