Skolenkäten är möjlig att besvara mellan den 21 januari och den 15 februari